Pozemky nezajištěné, k. ú. Zlatá, LV č. 62

prodej mimo dražbu, dlužník Promising Union, s. r. o.

lhůta pro podávání nabídek do 16. 11. 2020

 

Zobrazit detail